Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Koordinacija upravljanja razvojem Zadarske županije

Koordinacija upravljanja razvojem Zadarske županije

Provođenjem aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva zacrtanih u Županijskoj razvojnoj strategiji i ostalim strateškim razvojnim dokumentima postiže se ravnomjeran razvoj županije i povećanje kvalitete života svih njezinih žitelja. Kako bi se postigla sinergija nastojanja većeg broja razvojnih aktera, Zadarska županija izradila je okvir kojim će se postići usklađenost u razvojnim aktivnostima sa ciljem veće učinkovitosti, kako financijskih sredstava, tako i ljudskih kapaciteta, u provođenju projekata koji se financiraju sredstvima Europskih Strukturnih i Investicijskih Fondova, Programa prekogranične suradnje, kao i Programa Unije. Okvir je postavljen usvajanjem Odluke o osnivanju radnih tijela za koordinaciju upravljanja razvojem Zadarske županije i Pravilnika za prijavu i provedbu razvojnih projekata Zadarske županije koji se odnose na sva upravna tijela Zadarske županije, proračunske korisnike te ostale korisnike proračuna Zadarske županije određene Odlukom o izvršavanju proračuna Zadarske županije.

 

Plan razvoja Zadarske županije 2021.-2027.

Odluka o osnivanju radnih tijela za koordinaciju upravljanja razvojem Zadarske županije

Pravilnik za prijavu i provedbu razvojnih projekata Zadarske županije

Pravilnik za prijavu i provedbu razvojnih projekata Zadarske županije - prilozi

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA