Image
Image

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Pokrenut postupak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije

Posted On Ponedjeljak, 18 veljače 2019 15:37

Na 14. sjednici kolegija župana usvojen je Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije. Nositelj izrade je Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije.

Kako je naglasio resorni pročelnik Olivio Meštrović, od donošenja zadnjih Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije protekle su već četiri godine, a u tom razdoblju je bilo značajnih promjena u zakonskoj i podzakonskoj regulativi te je zaprimljeno više inicijativa od raznih poslovnih i lokalnih subjekata za njegovom izmjenom.

„Razlozi izrade Izmjena i dopuna Plana proizlaze iz razvojnih potreba iskazanih u razdoblju od donošenja prethodnih izmjena i dopuna Plana te potrebe usklađenja s novim propisima. U proteklom su razdoblju doneseni novi strateški dokumenti, studije i projekti, a pojedina upravna tijela su u provedbi poslova u djelokrugu županije također ukazala na potrebu izmjena i dopuna važećeg Prostornog plana Županije. Stoga, smatramo kako je, sukladno i prijedlogu Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije  potrebno pristupiti izradi i donošenju novih, 8. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije.“

Meštrović je dodao da su od donošenja prethodnih izmjena i dopuna Plana, na inicijativu jedinica lokalne samouprave, ali i fizičkih te pravnih osoba u više navrata iskazivane potrebe za planiranjem novih zona ili za korekcijom položaja, površine, kapaciteta i vrste pojedinih planiranih zona.

„Najviše zahtjeva je vezano za planiranje zona ugostiteljsko-turističke namjene. Izmjenama i dopunama Plana potrebno je i revidirati te uskladiti infrastrukturne sustave s propisima, studijama i projektima donesenim u proteklom razdoblju te novelirati Plan s izvedenim stanjem infrastrukturnih sustava. Također, potrebno je izvršiti analizu mogućnosti planiranja novih trasa cestovnog i željezničkog prometa u skladu s potrebama, studijama, idejnim projektima, a prema prostornim i zakonskim mogućnostima“, kazao je Meštrović.

Prijedlog odluke o izradi 8. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije upućen je Županijskoj skupštini na donošenje. S obzirom da su, propisima koji reguliraju prostorno uređenje te zaštitu okoliša i prirode, za pojedine aktivnosti utvrđeni rokovi koji se ne mogu mijenjati, očekuje se da će postupak izrade i donošenja Izmjena i dopuna Plana po izglasavanju u Skupštini, trajati oko 10 - 11 mjeseci.     

Ciljevi izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana:

 • usklađenje s novom zakonskom i podzakonskom regulativom, strategijama, studijama i projektima donesenim u razdoblju od usvajanja prethodnih izmjena i dopuna Plana te usklađenje sa zahtjevima nadležnih javnopravnih tijela,
 • redefiniranje pojedinih zona ugostiteljsko-turističke namjene,
 • preispitivanje područja za planiranje farmi,
 • revizija i korekcija izdvojenih građevinskih područja proizvodne namjene,
 • revizija i korekcija izdvojenih građevinskih područja sportsko-rekreacijske namjene,
 • noveliranje izvedenog stanja infrastrukturnih sustava,
 • revizija postojećih, izmjene i dopune planskih rješenja u dijelu koji se odnosi  na pomorske građevine i zahvate te pomorski promet, kao i promet u cijelosti,
 • revizija uvjeta za djelatnost marikulture,
 • revizija i korekcija trasa cestovnog i željezničkog prometa te analiza mogućnosti planiranja novih trasa u skladu s potrebama, studijama, idejnim projektima, a prema prostornim i zakonskim mogućnostima,
 • dopuna i korekcija odredbi za provođenje i grafičkog dijela Plana s ciljem jednostavnije provedbe, ostvarenja ravnomjernog prostornog razvoja usklađenog s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima te poboljšanja uvjeta korištenja, uređenja i zaštite prostora,
 • revizija i usklađenje hidromelioracijskih sustava (sustava navodnjavanja i melioracijske odvodnje) sa propisima, studijama, planovima i projektima donesenim u razdoblju od usvajanja prethodnih Izmjena i dopuna Plana,
 • revizija i preispitivanje područja za iskorištavanje obnovljivih izvora energije te planiranja novih zona sukladno važećim propisima,
 • revizija lokacija planiranih helidroma u skladu s prostornim i zakonskim mogućnostima,
 • revizija uvjeta za planiranje elektroničke komunikacijske infrastrukture.

 

Pročitano 736 puta

Zadnje objave

studenoga 12, 2020

7,9 milijuna kuna za regulaciju vodotoka Ričina u Zadru

U Maloj vijećnici Grada Zadra potpisan je 7,9 milijuna kuna vrijedan ugovor za projekt…
listopada 21, 2020

Započela provedba projekta CUHaCHA - „EnhanCing Sustainable ToUrism Development through Culinary HeritAge“

Tradicionalna hrana oduvijek je igrala ključnu ulogu u kreiranju kulturološkog nasljeđa.…
listopada 15, 2020

NAJAVA 20. sjednice Županijske skupštine Zadarske županije

20. sjednica Županijske skupštine Zadarske županije održat će se dana 21. listopada…
listopada 14, 2020

NATJEČAJ za dodjelu »Nagrade za promicanje prava djeteta« u 2020. godini.

Dana 9. listopada 2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i…

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA