Image
Image

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Pokrenut postupak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije

Posted On Ponedjeljak, 18 veljače 2019 15:37

Na 14. sjednici kolegija župana usvojen je Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije. Nositelj izrade je Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije.

Kako je naglasio resorni pročelnik Olivio Meštrović, od donošenja zadnjih Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije protekle su već četiri godine, a u tom razdoblju je bilo značajnih promjena u zakonskoj i podzakonskoj regulativi te je zaprimljeno više inicijativa od raznih poslovnih i lokalnih subjekata za njegovom izmjenom.

„Razlozi izrade Izmjena i dopuna Plana proizlaze iz razvojnih potreba iskazanih u razdoblju od donošenja prethodnih izmjena i dopuna Plana te potrebe usklađenja s novim propisima. U proteklom su razdoblju doneseni novi strateški dokumenti, studije i projekti, a pojedina upravna tijela su u provedbi poslova u djelokrugu županije također ukazala na potrebu izmjena i dopuna važećeg Prostornog plana Županije. Stoga, smatramo kako je, sukladno i prijedlogu Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije  potrebno pristupiti izradi i donošenju novih, 8. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije.“

Meštrović je dodao da su od donošenja prethodnih izmjena i dopuna Plana, na inicijativu jedinica lokalne samouprave, ali i fizičkih te pravnih osoba u više navrata iskazivane potrebe za planiranjem novih zona ili za korekcijom položaja, površine, kapaciteta i vrste pojedinih planiranih zona.

„Najviše zahtjeva je vezano za planiranje zona ugostiteljsko-turističke namjene. Izmjenama i dopunama Plana potrebno je i revidirati te uskladiti infrastrukturne sustave s propisima, studijama i projektima donesenim u proteklom razdoblju te novelirati Plan s izvedenim stanjem infrastrukturnih sustava. Također, potrebno je izvršiti analizu mogućnosti planiranja novih trasa cestovnog i željezničkog prometa u skladu s potrebama, studijama, idejnim projektima, a prema prostornim i zakonskim mogućnostima“, kazao je Meštrović.

Prijedlog odluke o izradi 8. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije upućen je Županijskoj skupštini na donošenje. S obzirom da su, propisima koji reguliraju prostorno uređenje te zaštitu okoliša i prirode, za pojedine aktivnosti utvrđeni rokovi koji se ne mogu mijenjati, očekuje se da će postupak izrade i donošenja Izmjena i dopuna Plana po izglasavanju u Skupštini, trajati oko 10 - 11 mjeseci.     

Ciljevi izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana:

 • usklađenje s novom zakonskom i podzakonskom regulativom, strategijama, studijama i projektima donesenim u razdoblju od usvajanja prethodnih izmjena i dopuna Plana te usklađenje sa zahtjevima nadležnih javnopravnih tijela,
 • redefiniranje pojedinih zona ugostiteljsko-turističke namjene,
 • preispitivanje područja za planiranje farmi,
 • revizija i korekcija izdvojenih građevinskih područja proizvodne namjene,
 • revizija i korekcija izdvojenih građevinskih područja sportsko-rekreacijske namjene,
 • noveliranje izvedenog stanja infrastrukturnih sustava,
 • revizija postojećih, izmjene i dopune planskih rješenja u dijelu koji se odnosi  na pomorske građevine i zahvate te pomorski promet, kao i promet u cijelosti,
 • revizija uvjeta za djelatnost marikulture,
 • revizija i korekcija trasa cestovnog i željezničkog prometa te analiza mogućnosti planiranja novih trasa u skladu s potrebama, studijama, idejnim projektima, a prema prostornim i zakonskim mogućnostima,
 • dopuna i korekcija odredbi za provođenje i grafičkog dijela Plana s ciljem jednostavnije provedbe, ostvarenja ravnomjernog prostornog razvoja usklađenog s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima te poboljšanja uvjeta korištenja, uređenja i zaštite prostora,
 • revizija i usklađenje hidromelioracijskih sustava (sustava navodnjavanja i melioracijske odvodnje) sa propisima, studijama, planovima i projektima donesenim u razdoblju od usvajanja prethodnih Izmjena i dopuna Plana,
 • revizija i preispitivanje područja za iskorištavanje obnovljivih izvora energije te planiranja novih zona sukladno važećim propisima,
 • revizija lokacija planiranih helidroma u skladu s prostornim i zakonskim mogućnostima,
 • revizija uvjeta za planiranje elektroničke komunikacijske infrastrukture.

 

Pročitano 704 puta

Zadnje objave

rujna 18, 2020

Obilježen Dan Općine Sukošan

U Sukošanu je prigodnom svečanošću obilježen Dan Općine i Dan obrane Sukošana. Osvrćući…
rujna 18, 2020

Projektom „Adri.SmArtFish“ do prvog umjetnog ribljeg grebena u Hrvatskoj

U dvorani Novi Park hotela Falkensteiner Club Funimation Borik, u četvrtak 17. rujna…
rujna 15, 2020

Sastanak u Vladi: Kreće izrada studijske dokumentacije za vodoopskrbu zadarskih otoka

Dugoočekivana izgradnja vodoopskrbnog sustava za zadarske otoke dolazi u novu fazu.…

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA