Image
Image

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Tematska radionica: Značaj komunikacije u izgradnji odnosa povjerenja

Posted On Srijeda, 30 listopada 2019 13:40

Značaj komunikacije u izgradnji odnosa povjerenja naziv je radionice koja je održana u  Obrovcu u organizaciji Odsjeka za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Obrovca i  podršku Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade Zadarske županije. Radionicu je vodila Valentina Cindori , supervizorica psiho-socijalnog rada.

Usluge socijalne skrbi obuhvaćaju niz aktivnosti, mjera i programa koji su namijenjeni prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca i obitelji te poboljšanju kvalitete njihovog života. Jedna od socijalnih usluga je usluga pomoći i njege u kući.  Kvaliteta pomoći ovisi o odnosu povjerenja između dvije osobe, one koja pomoć treba i one koja pomoć pruža te je komunikacija kao posebna vještina i temelj tog odnosa bila u fokusu ove tematske radionice.

Radionica je bila namijenjena medicinskim sestrama, njegovateljicama i socijalnim radnicama  uključenima u program pomoći i njege u kući koji se provodi na  području Grada Obrovca i pripadajućih naselja Kruševa, Karina Gornjeg, Muškovaca, Zelengrada, Bilišana, Žegara, Krupe, Golubića, Rovanjske, Maslenice, Jasenica i Zatona Obrovačkog..

Navedeni program provodi se uz financijsku potporu Grada Obrovca i Zadarske županije kontinuirano već desetu godinu , a u njega je trenutno uključeno je 70 stanovnika, uglavnom starijih i nemoćnih osoba

O njima skrbi sedam njegovateljica i medicinskih sestara koje ovu uslugu pružaju u domovima korisnika. Ovo je vrlo specifična usluga i kao kod svih zanimanja u kojima dominira rad s ljudima, poput učitelja ili socijalnih radnika, od osoba zaposlenih na takvim poslovima traži se nešto više. To nešto više odnosi se na vještinu komunikacije koju treba prilagoditi potrebama i mogućnostima korisnika i koja je uvjetovana različitim psihofizičkim ograničenjima s obzirom na njihovu visoku kronološku dob.

Pročitano 110 puta

Zadnje objave

prosinca 13, 2019

Održan drugi sastanak za prenošenje znanja i iskustava u sklopu projekta „ Adri.SmArtFish“

Zadarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni…
studenoga 26, 2019

Promocija Zadarske županije i projekata iz Programa INTERREG V-A Italija - Hrvatska 2014. -2020. na 13. Međunarodnom ribarskom sajmu - CROFISH u Poreču

Na ovogodišnjem 13. međunarodnom sajmu ribarstva, ribarske opreme, akvakulture, sportskog…

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA