Image
Image

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image
Image

Zadarska županija – pilot područje projekta usmjerenog na planiranje prostora za korištenje obnovljivih izvora energije

Posted On Četvrtak, 13 veljače 2020 15:33

Energetski institut Hrvoje Požar i The Nature Conservancy u srijedu, 12. veljače 2020. organizirali su radionicu na kojoj su predstavili Pilot projekt integriranog i participativnog planiranja prostora za smještaj sunčanih elektrana i vjetroelektrana. Radionica je održana u prostorima Instituta (Savska 163, 10000 Zagreb). Na radionici su sudjelovali predstavnici Zadarske županije, Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Energetskog instituta Hrvoje Požar, BIOM-a te stručnjaci koji rade na obnovljivim izvorima energije, strateškom planiranju, procjenama utjecaja na okoliš, zaštiti prirode i drugim srodnim područjima.
Naime, na prijedlog i poziv instituta „Hrvoje Požar“, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove odlučio se za sudjelovanje Zadarske županije u svojstvu pilot područja u Republici Hrvatskoj u navedenom projektu te je potpisan Sporazum o suradnji.
Za ovu priliku Zadarska županija se predstavila osvrtom na prostorno-plansku osnovu odnosno odredbe Prostornog plana Zadarske županije koji je na snazi i u provedbi (u postupku je izrada novih izmjena i dopuna s kojima se planira i revizija uvjeta za korištenje obnovljivih izvora energije), nadalje trenutno stanje zaštite prirode i lokaliteta posebne prirodne vrijednosti te izrađene stručne energetske podloge na temelju kojih se planiraju i provode brojni projekti korištenja obnovljivih izvora energije na području Zadarske županije.
Tijekom radionice razmijenjena su iskustva u iskorištavanju obnovljivih izvora energije uz uvažavanje ciljeva zaštite prirode, krajobraza i okoliša te utvrđena područja moguće suradnje stručnjaka različitih sektora kako bi kroz integrirano planiranje osigurali ispunjenje ciljeva zaštite klime i zaštite okoliša.
Cilj projekta je razviti pristup i metodologiju za ocjenu povoljnosti prostora Zadarske županije za sunčane elektrane i vjetroelektrane s obzirom na postojeća ograničenja i osjetljivost prostora s aspekta zaštite prirode i okoliša, a što će uvelike doprinijeti stručnoj i kvalitetnoj zaštiti i valorizaciji područja Zadarske županije u razvoju energetskog sektora na osnovama koristivosti obnovljivih izvora energije te poticanja ulaganja u obnovljivu energiju.

Inače, Hrvatska je u procesu usvajanja niza strateških dokumenata koji se odnose na ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbe. Nacionalni energetski i klimatski plan (NECP – National Energy and Climate Plan), koji je u fazi izrade, predviđa značajno povećanje opskrbe energijom iz obnovljivih izvora energije do 2030. (predviđeni povećani udjel OIE u bruto neposrednoj potrošnji energije bi iznosio 36,4% sa trenutnih 28,6%) posebno iz elektrana na potencijale energije sunca i vjetra. Uzimajući u obzir ciljeve Strategije i Akcijskog plana za zaštitu prirode od 2017. do 2025. godine, postoji očita potreba za međusektorskim planiranjem kako bi se osigurala održiva integracija dodatnih kapaciteta obnovljivih izvora energije u dokumentima prostornog uređenja.

Pročitano 213 puta

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA