Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Objavljen javni poziv za članove Savjeta mladih Zadarske županije

Posted On Četvrtak, 25 siječnja 2024 15:09

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Zadarske županije i njihovih zamjenika. Savjet mladih Zadarske županije je osnovan kao savjetodavno tijelo Zadarske županije koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na područnoj (regionalnoj) razini.

Savjet mladih Zadarske županije broji sedam članova, a članove i zamjenike članova Savjeta mladih bira Skupština Zadarske županije na vrijeme sukladno Zakonu o savjetu mladih.

U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Zadarske županije, u dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godina života. Kandidate za članove i njihove zamjenike predlažu udruge ili neformalne skupine mladih s najmanje 25 potpisa.

Nakon zaprimanja kandidatura, Odbor za izbor i imenovanja u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava utvrđuje popis važećih kandidatura koji dostavlja Županijskoj skupštini. Na prvoj idućoj sjednici Skupština glasovanjem bira predstavnike te donosi Rješenje o izboru i imenovanju članova Savjeta mladih.

Prijedlozi kandidatura za članove Savjeta mladih Zadarske županije i njihove zamjenike dostavljaju se najkasnije do 26. veljače, a detalje javnog poziva možete pronaći na poveznici www.zadarska-zupanija.hr/natjecaji-i-javna-nabava/potpore-i-priznanja/aktivni-natjecaji.

Pročitano 185 puta

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA