Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Ostala radna tijela

Ostala radna tijela Županijske skupštine

 Pored stalnih radnih tijela Županijske skupštine, koja su osnovana Statutom Zadarske županije, Županijska skupština može posebnom odlukom osnivati i druga radna i savjetodavna, stalna ili povremena tijela u svrhu razmatranja, proučavanja i raspravljanja pojedinih pitanja iz nadležnosti Županijske skupštine, pripreme i podnošenja odgovarajućih prijedloga Županijskoj skupštini i obavljanja određenih zadaća od interesa za Županijsku skupštinu.

 

SAVJET ZA ZDRAVLJE ZADARSKE ŽUPANIJE
 1. Miljenko Ljoka, dr. med. spec., predsjednik
 2. mr. sc. Renata Bek, dr. med. spec., članica
 3. Vitomir Višić, dr.med. spec., član
 4. Branko Dukić, dr. med. spec., član
 5. Ana Petrić, dr. med. spec., članica
 6. Marina Nekić Borčilo, dr. med. spec., članica
 7. Dajana Stipčević, članica
 8. Hrvoje Vuković, dr. med. spec., član
 9. Mislav Radoš, dr. dent. med., član
 10. Suzana Dražić, dipl. vj., članica
 11. dr. sc. Franka Krajnović, članica

 

Više informacija o Savjetu za zdravlje Zadarske županije dostupno je na podstranici Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade https://www.zadarska-zupanija.hr/savjet-za-zdravlje .

SAVJET ZA SOCIJALNU SKRB ZADARSKE ŽUPANIJE
POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA
STRUČNO POVJERENSTVO ZA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU
ŽUPANIJSKO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA ZADARSKE ŽUPANIJE

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA