Image
Image

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

Sukladno članku 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članku 27. Statuta Zadarske Županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13, 3/18, 5/20), župan Zadarske županije je dana 8. rujna 2020. godine utvrdio Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu, i podnosi ga Županijskoj skupštini Zadarske županije na donošenje, a temeljem Nacrta prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu, koji je izradio Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije.

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu, s obrazloženjem pogledajte OVDJE.

 

Objavljeno: 9. rujna 2020. godine

                                                                                                                       

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA