Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Prisustvovanje sjednici Županijske skupštine

Prisustvovanje sjednici Županijske skupštine

Mogućnost prisustvovanja sjednicama Županijske skupštine propisana je člankom 133. Poslovnika Županijske skupštine Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 3/18, 10/21, 26/22).

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu pratiti rad Županijske skupštine, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja pravovremeno se obavještavaju o sazivanju sjednice Županijske skupštine i mogućnosti pregleda materijala u elektroničkom obliku na mrežnim stranicama Zadarske županije.

Građani koji žele prisustvovati sjednici Županijske skupštine dužni su najkasnije dva dana prije održavanja sjednice podnijeti pisani zahtjev na obrascu koji se može preuzeti ovdje ovdje ili u pisarnici Zadarske županije na adresi Božidara Petranovića 8, Zadar.

Zahtjev za prisustvovanje sjednici podnosi se:

- predajom osobno ili poštom u pisarnicu Zadarske županije na adresi Božidara Petranovića 8, Zadar

- na mail adresu Zadarske županije zupanija@zadarska-zupanija.hr

- telefaksom na broj: 023/350-319.

Po zaprimanju zahtjeva podnositelj će se obavijestiti o mogućnosti prisustvovanja sjednici Županijske skupštine sukladno prostornim mogućnostima Velike vijećnice, a koje ovise o broju drugih sudionika koji se pozivaju na sjednicu temeljem Poslovnika Županijske skupštine Zadarske županije (npr. ovlašteni predlagatelji, ravnatelji ustanova, predstavnici nacionalnih manjina, predstavnici mediji).

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Skupštine veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Skupštine određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Skupštine.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup  informacijama („Narodne novine“ broj  23/15, 85/15) prisustvovanje sjednici biti će omogućeno temeljem kronološkog redoslijeda zaprimljenih prijava zainteresiranih građana za prisustvovanje.

Građani koji su dobili dopuštenje, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice.

Osoba kojoj je omogućeno sudjelovanje na sjednici Županijske skupštine dužna se pridržavati reda te ne može sudjelovati u raspravi, kao i postavljati pitanja na sjednici te na bilo koji drugi način ometati rad Skupštine.

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA