Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Održana 1. sjednica Kolegija župana

Posted On Četvrtak, 20 srpnja 2017 14:35

Župan Božidar Longin održao je u četvrtak, 20. srpnja 2017. godine svoj prvi kolegij na kojem se raspravljalo o više točaka dnevnog reda. Uz ostalo, dao je suglasnost Narodnom muzeju Zadar za sklapanje Ugovora o ustupanju nekretnine na upravljanje, korištenje i održavanje s Gradom Zadrom i Koncertnim uredom Zadar te će ova točka biti upućena Skupštini na usvajanje. Riječ je o zgradi obnovljene Kneževe palače , a navedenim prijedlogom Ugovora financijska sredstva za rashode poslovanja Kneževe palače (rashodi za zaposlene, režijski troškovi, troškovi održavanja, osiguranje objekta, programi rada i dr.) financirat će se iz Proračuna Grada Zadra i vlastitih prihoda koje Narodni muzej ostvari obavljanjem svoje djelatnosti od poslovanja u Kneževoj palači (prihodi od povremenog najma dvorana, najma opreme, prodaje karata, oglašavanja, sponzorstva i drugi prihodi).

Usvojen je i Nacrt prijedloga Odluke o donošenju Izvješća o provedbi Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka na području Zadarske županije za proteklo četverogodišnje razdoblje od donošenja Programa koji će također biti upućen Skupštini na usvajanje.

Razgovaralo se i o izvješću Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika te će Skupštini biti upućeni zahtjevi za razrješenjem službe mrtvozorstva. Zahtjev su podnijeli mrtvozornici Josip Šarić, dr. med., imenovan mrtvozornikom za područje Općine Tkon, Jadranka Knežević, dr. med., imenovana mrtvozornicom za područje Općine Kukljica i Leo Jurin, dr. med. imenovan mrtvozornikom za područje Općine Pašman .

Župan je na današnjem kolegiju prihvatio Program za ostvarivanje potpora iz područja ribarstva i marikulture za 2017. godinu. SWOT analizom koja je provođena u sklopu izrade Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020 utvrđeni su ciljevi i mjere koje su potrebne radi povećanja konkurentnosti i održivosti sektora ribarstva i akvakulture. Ovaj cilj će se ostvariti prvenstveno provedbom mjera u sektoru ribarstva za osiguranje učinkovite ravnoteže između ribolovnih kapaciteta i ribolovnih mogućnosti, poboljšanjem sanitarnih uvjeta i uvođenjem energetski učinkovitih praksi, novih tehnologija i inovativnih proizvodnih procesa s dodanom vrijednošću i proizvoda u ribarstvu kako bi sektor postao ekonomski održiv i otporan na vanjske utjecaje. U pogledu poticanja održive akvakulture s ciljem povećanja konkurentnosti i podrške razvoju i inovacijama, strateško usmjerenje stavljeno je na širenje i diversifikaciju proizvoda marikulture kroz poticanje ulaganja u sirovine, modernizaciju i energetsku učinkovitost uzgajališta, uspostavu mrjestilišta te kroz razvoj i uvođenje novih tehnologija, uz potporu aktivnosti prijenosa znanja i uvođenjem inovacija tehnološkim, organizacijskim i poslovnim procesima u pružanju nutritivnih, zdravih i visoko kvalitetnih proizvoda potrošačima. Poboljšanja u organizaciji tržišta za proizvode ribarstva i akvakulture i ulaganja u sektore prerade i trženja su ključni za postizanje održivosti ribarstva i akvakulture. Navedeno će se ostvariti i kroz uspostavu Organizacija proizvođača i potporu za njihove planove proizvodnje i trženja te kroz komunikacijske i promotivne kampanje za podizanje javne svijesti o održivosti proizvoda ribarstva i akvakulture. Sve navedene aktivnosti Zadarska županija je sažela kroz dvije mjere u Programu za ostvarivanje potpora iz područja ribarstva i marikulture za 2017. godinu. Za provođenje ovog Programa osigurana su sredstva u Proračunu Zadarske županije za 2017. godinu u iznosu od 100.000,00 kuna.

Udruzi uzgajivača školjaka „Novigradska dagnja“ župan je odobrio iznosu od 23.380,00 kuna za sufinanciranju izrade specifikacije za zaštitu naziva Zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI) „Novigradsku dagnja“ , a Županijskoj lučkoj upravi Zadar, za sufinanciranje obavljenih radova na sanaciji gata u Luci otvorenoj za javni promet Žman, Dugi otok, Općina Sali 350.000,00 kuna.

Na današnjem kolegiju, pročelnik UO za gospodarstvo Ante Vukašina izvijestio je da je na kraju lipnja na Zavodu za zapošljavanje bilo evidentirano 56.655 zaposlenih osoba što je 1.642 više nego prošle godine. I nezaposlenih je manje nego u istom lanjskom razdoblju, odnosno njih 992 manje nego u lipnju 2016. godine.

Pročitano 1830 puta

Zadnje objave

listopada 16, 2021

NAJAVA 3. sjednice Županijske skupštine Zadarske županije

3. sjednica Županijske skupštine Zadarske županije održat će se dana 22. listopada…
Zajednička fotografija u Domu Zadarske županije
listopada 13, 2021

Primanje u Domu županije za srebrne jediličarke i atletičara Gašpara

Župan Božidar Longin u Domu Zadarske županije primio je jedriličarke Eniju Ninčević i…
Državni tajnik Šime Erlić je uručio s pet ugovora za sufinanciranje EU projekata u vrijednosti od oko 25 milijuna kuna
listopada 08, 2021

Državni tajnik Šime Erlić uručio pet ugovora vrijednih 25 milijuna kuna

Državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić danas…
listopada 06, 2021

„Welcome“ nagrade za najbolje iznajmljivače u Zadarskoj županiji u 2021. godini

Projekt „Welcome“ nagrade za najbolje iznajmljivače u Zadarskoj županiji predstavlja…

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA