Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Pododsjek za imovinsko pravne poslove

 

Upravno područje imovinsko-pravnih poslova

Utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, utvrđivanje prava vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koji nije podnesen zahtjev za naknadu ili je zahtjev pravomoćno odbijen, osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje, davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji, izvlaštenje nekretnina i utvrđivanje naknade za izvlaštene nekretnine te sklapanje nagodbe sa snagom ovršne isprave, provođenje započetih postupaka eksproprijacije u kojima nije, do stupanja na snagu Zakona o izvlaštenju („Narodne novine“, br. 9/94.), donijeto konačno rješenje i postupke određivanja naknade u kojima nije donijeta pravomoćna odluka ili ako ta rješenja, odnosno odluke budu poništene ili ukinute, prijenos zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, donošenje odluke u pokrenutim postupcima za uređenje imovinskih odnosa nastalih samovlasnim zauzećem (uzurpacijom) zemljišta u općenarodnoj imovini, donošenje dopunskih odluka u pravomoćno dovršenim postupcima agrarne reforme i kolonizacije te izdavanje uvjerenja i očitovanja o podnesenim zahtjevima kao i o podacima za koje se vodi službena i neslužbena evidencija.

 

Odsjek za imovinsko pravne poslove i stambeno zbrinjavanje

VODITELJ ODSJEKA
Jurica Vučetić, dipl.iur.
023/350-102
023/350-173
jurica.vucetic@zadarska-zupanija.hr


Pododsjek za imovinsko pravne poslove

Ured na adresi
Zadar, Jurja Barakovića 1

Radno vrijeme:
od 7:30 - 15:30

Prijem stranaka:
od 8:00 - 12:00 sati 

Dnevni odmor:
od 12:00 - 12:30 sati

VIŠI SAVJETNIK
Sandra Knežević, dipl. iur.
023/501-209
sandra.knezevic@zadarska-zupanija.hr

VIŠI SAVJETNIK
Božena Fraćin, dipl. iur.
023/611-149
bozena.fracin@zadarska-zupanija.hr
Pag, Bana Josipa Jelačića 8

SAVJETNIK ZA POVJERENE POSLOVE
Lovre Portada, mag. iur.
023/501-211
lovre.portada@zadarska-zupanija.hr

SAVJETNIK ZA POVJERENE POSLOVE
Višnja Batur Ropuš, dipl. iur.
023/501-210
visnja.batur.ropus@zadarska-zupanija.hr

SAVJETNIK ZA POVJERENE POSLOVE
Luko Denona, dipl. iur.
023/501-208
luko.denona@zadarska-zupanija.hr

SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT
Hrvoje Šimičević, dipl.iur.
023/385-553
hrvoje.simicevic@zadarska-zupanija.hr
Biograd na Moru, Kralja Tvrtka 1

REFERENT ZA POVJERENE POSLOVE
Marijana Dukić
023/501-207
marijana.dukic@zadarska-zupanija.hr

REFERENT ZA POVJERENE POSLOVE
Zrinka Marušić
023/211-167
zrinka.marusic.ivanisevic@zadarska-zupanija.hr

REFERENT ZA POVJERENE POSLOVE
Zdravka Perić
023/213 - 439
zdravka.peric@zadarska-zupanija.hr

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA