Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

ODSJEK ZA UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

Odsjek za upravljanje nekretninama

Odsjek za upravljanje nekretninama obavlja stručne poslove uređivanja vlasničkih i drugih imovinsko pravnih odnosa na nekretninama u vlasništvu Županije, izrađuje prijedloge strateških dokumenata, te općih i pojedinačnih akata kojima se uređuje područje upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Županije, ustanova i drugih pravnih osoba čiji je vlasnik, osnivač ili suosnivač Županija, vodi registar nekretnina i predlaže odluke o pravu prvokupa.

 

Kontakti


VODITELJ ODSJEKA

Martin Varenina, dipl.iur.

023/ 350-344

martin.varenina@zadarska-zupanija.hr

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA