Prijem u službu

Prijem u službu

 

Oglas za prijam višeg stručnog suradnika za poljoprivredu u Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj


Objavljeno na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Zadarske županije, te oglasnoj ploči Doma Županije, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

OBJAVLJENO 06. TRAVNJA 2018. GODINE

 

OBJAVLJENO 20. ožujka 2018. godine

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Oglasa odnosno do 28. ožujka 2018. godine

Oglas za prijam savjetnika za poljoprivredu i ribarstvo u Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj


Objavljeno na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Zadarske županije, te oglasnoj ploči Doma Županije, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

 

OBJAVLJENO 06. TRAVNJA 2018. GODINE

 

OBJAVLJENO 20. ožujka 2018. godine

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Oglasa odnosno do 28. ožujka 2018. godine

Oglas za prijam stručnog suradnika u Upravni odjel za financije i proračun


Objavljeno na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Zadarske županije, te oglasnoj ploči Doma Županije, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

 

OBJAVLJENO 29. OŽUJKA 2018. GODINE

 

OBJAVLJENO 12. ožujka 2018. godine

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Oglasa odnosno do 20. ožujka 2018. godine

Oglas za prijam u službu savjetnika za fondove Europske unije u Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove


Objavljeno na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Zadarske županije.

OBJAVLJENO 14. OŽUJKA 2018. GODINE

OBJAVLJENO 5. VELJAČE 2018. GODINE

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Oglasa odnosno do 13. veljače 2018. godine

 

Oglas za prijam u službu viši stručni suradnik za fondove Europske unije u Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove


Objavljeno na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Zadarske županije.

OBJAVLJENO 13. OŽUJKA 2018. GODINE

OBJAVLJENO 5. VELJAČE 2018. GODINE

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Oglasa odnosno do 13. veljače 2018. godine

 

Arhiva