Prijem u službu

Prijem u službu

 

Oglas za prijam višeg stručnog suradnika za fondove Europske unije, rad na projektu „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje“ u Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove


Objavljeno na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Zadarske županije, te oglasnoj ploči Doma Županije, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

 

 

OBJAVLJENO 25. SVIBNJA 2018. GODINE

 

 

OBJAVLJENO 30. travnja 2018. godine

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Oglasa odnosno do 8. svibnja 2018. godine

 

Oglas za prijam višeg stručnog suradnika za fondove Europske unije, rad na projektu „IRENE“ u Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove


Objavljeno na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Zadarske županije, te oglasnoj ploči Doma Županije, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

 

OBJAVLJENO 05. LIPNJA 2018. GODINE

 

 

OBJAVLJENO 30. travnja 2018. godine

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Oglasa odnosno do 8. svibnja 2018. godine

Oglas za prijam referenta za procjene vrijednosti nekretnina u Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove


Objavljeno na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Zadarske županije, te oglasnoj ploči Doma Županije, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

 

OBJAVLJENO 30. travnja 2018. godine

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Oglasa odnosno do 8. svibnja 2018. godine

 

Oglas za prijam samostalnog upravnog referenta za prostorno uređenje i gradnju, s mjestom rada u Ispostavi Pag u Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove


Objavljeno na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Zadarske županije, te oglasnoj ploči Doma Županije, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

 

OBJAVLJENO 30. travnja 2018. godine

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Oglasa odnosno do 8. svibnja 2018. godine

Arhiva

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA